URETIK IZOTZERA

1. Oroituz.

2. Etxekoandre.

3. Biharamuna.

4. Heriotzari kukuka.

5. Atuen etxera!