Pirinés-Pirinèus-Pirineus-Pirinioak

…una triga de cantos y bailes de cadagún d’os países, asequibles con o curdión diatonico.

…un primer amanamiento prautico ta es mosicos aragoneses, bascos, catalans y d’atros puestos enta las mosicas tal y como se fan güé en os bailes y trobadas informals…

…nomás se mira d’estar una aina de treballo que puedan fer serbir como fuén d’inspirazión toz aquels que empleguen estas partituras…

Lo que no s’esbiella no remane pas, y lo que no remane á la fin s’amorta.

…ua causida de cants e danças abordables dab l’acordeon diatonic, de cadun deus quate païs…

…ua purmèra apròcha pratica taus musicians aragonés, bascos, catalans o d’alhors, de las musicas taus com son practicadas uei dens los bals o encontres informaus…

…com sol objectiu de perpausar un utís de tribalh qui posca servir de hont d’inspiracion aus qui utilizan aqueras particions…

Çò qui no’s renòva pas no’s mantien pas, e çò qui no’s mantien pas acaba per desaparéisher.

 

…una selecció de cants i balls, abordables amb l’acordió diatònic, de cada un dels països…

…un primer apropament pràctic per els músics aragonesos, bascos, catalans o d’altres llocs, a les músiques tal com es practiquen avui als balls o a les trobades informals…

…té tan sols com a objectiu proporcionar una eina de treball que pugui servir de font d’inspiració als qui facin servir aquestes partitures…

Si no es canvia no es manté, i si no es manté es mor.

 

…soinu diatonikoarentzako egokia den herrialde bakoitzeko kantu eta dantzen hautaketa bat…

…dantzaldietan edo topaketa informaletan erabiltzen diren musiken lehen hurbilketa praktikoa izan nahi du musikari aragoar, euskaldun, katalan edo bertze nonbaitekoentzako…

…helburu bakarra partituren erabiltzaileari inspirazio iturri izan daitekeen lan tresna bat ematea dela…

Ez bada aldatzen ez da mantentzen eta ez bada mantentzen hil egiten da.