JA-JAI!

Bilintx, 1868

Bein batian Loyolan

erromeriya zan,

antxen ikusi nuen

neskatxa bat plazan,

txoriya bañan ere

ariñago dantzan,

uraxen bai pollita

an pollitik bazan.

Esan niyon desio

senti nuen gisan,

arekin izketa bat

nai nuela izan;

erantzun ziran ezik

atsegin ar nezan,

adituko zirala

zer nai niyon esan.

Arkitu giñanian

iñor gabe jiran,

koloriak gorritu

arazi zizkiran;

kontatuko dizutet

guztiya segiran

zer esan niyon eta

nola erantzun ziran.

Dama polita zera,

polita guztiz ¡ai!

bañan alare zaude

oraindik ezkon gai,

¡ezkon gaitezen biyok!

¡esan zadazu bai!

¿Ni zurekin ezkondu?

¿ni zurekin? ¡ja jai!