TRIKITI TESTUAK

alfabetoz

diskoak


«AGUR INTXORTA MAITE, 1936-37 gudako kantuak»
JOSEBA TAPIA
GAZTELUPEKO HOTSAK, 2001

 

LEN AMAR LAGUN GIÑAN ETXEAN

Sentimentu asko dauzkat nerekin

orain kontatu biarrak,

ez dakit nola zuzenduko 'iran

egin dituzten okerrak;

pazientzitik ez naiz atera

Jaungoikuari eskerrak,

leku askotan jarri dituzte

tristura eta negarrak:

len amar lagun giñan etxian

ta orain iru bakarrak.

Atenziyua izan zazute

nik esandako itzakin:

nere biotzik ezta poztutzen

dirua eta gauzakin,

eztakigu noiz jarriko geran

konsuelo ta pozakin;

bi seme illak, beste bi preso,

beste bi non dan ez jakin,

milagro ezta ni egotia

kuidado eta kezkakin.

Adierazi bear dizutet

esango dizutet ziñez,

tristura ontatik iñola ere

apartatu al bagintez;

atenziyua izan biagu

errezo asko egiñez;

bi seme illak, beste bi preso,

beste bi non dan jakiñ ez,

nere biotza tristuran dago

ezin sendaturik miñez.

Milagru ezta pena aundiya

izatia biyotzian,

negar-malkuak saltatzen zaizkit

iñoiz gogoratutzian;

ezeren mantxik eta batere

kulpa gabiak il zian,

beste bi preso Ondarretatik

San Kristobala joan zian,

zer kontatua izango dute

elkarrengana biltzian.

Hitzak: Joxe Zapirain, 1937

Musika: Joseba Tapia