TRIKITI TESTUAK

alfabetoz

diskoak


«AGUR INTXORTA MAITE, 1936-37 gudako kantuak»
JOSEBA TAPIA
GAZTELUPEKO HOTSAK, 2001

 

LABAN DAUKAGUN OPILLE

Estuntza txarrik ezautu bada

sekula Euskal Errian

oraintxe gagoz estu benetan

itsaso bien erdian,

kanpotik daukuz arerijuak

baita etxe barrenian

geuri burua austeko gertu

usterik gitxienian,

augatik gagoz sarri ixillik

itz eiñ biar geunkenian

Batzuentzako miñ andia da

gure gauzak ikustia

itxura danez gure gauzona

eurentzako da kaltia

noizik beiñ jaurti arrikada bat

ta eskuak gordetia

erakusten dau dabiliena

guzurre eta nastia,

usterik bako egunen baten

agertuko da gustia.

Soiñ asko dagoz lutoz jantziak,

begi askotan negarra,

baña ez aztu Larrazabalgo

aita Sabinen diadarra.

Seme leialok gertuak gagoz

zaintzeko gure Ama Zarra,

alperrik dagoz Alemania,

Portugal eta Italiarra,

geu il ezian ez da galduko

Euskalerriko indarra

Gora euskotar abertzaliak

gudari ta eusko langille

iñor ez dua geu ez bagara

gutzat gauzonaren bille.

Begiak argi, adiña garbi

mingaiña ixil-ixille,

garaian gagoz erakusteko

zein dan eiztari abille:

zutik guztiok iñork jan barik

laban daukagun opille.

Hitzak: Utarre, 1937-II

Musika: Joseba Tapia