TRIKITI TESTUAK

alfabetoz

diskoak

EKAITZA

«AGUR INTXORTA MAITE, 1936-37 gudako kantuak»
JOSEBA TAPIA
GAZTELUPEKO HOTSAK, 2001

 

Uztaillaren emeretzia

egun beltz ta pozoitsua

ezagutzen zan bazatorrela

ekaitzakin erasua;

berialaxe nabarmendu zan

tximista gaixtoan sua

odol gorrituz gainbera azi zan

ujoldero Bidasua

amaika amaren seme galdu da,

ai, seme gizagaixua!

Atzera eginda galdua zegon

gure erri doatsua

beragatikan burua gora

eman genduen pausua;

egazki zarrak bonba goitikan

nonaitik kañonazua

ekaitzak kazkabarra bezala

bazatorren balazua

amaika amak gaur esaten du:

ai, seme gizagaixua!

Ez izan arren guk Españiyan

bizitza ain erosua

askatasuna maite degunak

gerez izan odoltsua;

aberatsaren meriyoz dator

emengo naste osua

oinpean beti iruki nayak

langille edo beartsua

amaika amak negarrez diyo:

ai, seme gizagaixua!

Gurdi burnizko gudako egiñak

diaurrun itxuratsua

aurreratzen zan nola sartzen dan

ardi tartean otsua

pinpi ta panpa garbitzen zuan

gure inguru osua

zerekin gogor egiñik guk ez

naiz izan biyotz jasua

amaika amari gogotzen zaio:

ai, seme gizagaixua!

Iretsi nairik nola enarak

iretsitzen dun eltxua

berrogeita bost egun onela

ura bizitza pisua

Irungo erri zoragarria

leyal eta mamitsua

beartsuaren laguntzallia

zuzena eta zintzua

amaika amari aztuko etzaio:

ai, seme gizagaixua!

Falangistakin reketetarrak,

zer gizarte indartsua

beren laguntza zeukatelako

militar gaizto faltsua!

Alkarrengana bildu dirade

bekaizkor ta xitaltsua

aurrera guazen alkarturikan

anai prestu bulartsua,

Ama Euskadik lagunduko du:

aurrera seme gaixua!

Hitzak: Jose Maria Lopetegi, 1936-XII

Musika: Joseba Tapia