Hasierako orrialdeaBideoakDoinutegiaArgazkiakPrentsaEuskal Herriko Trikitixa Elkartea

 

KONTU BARRI BAT ZUZEDIDU DA

 

Hitzak: Migel Bazterretxea (1685)

Doinua: Fran Lasuen

 

Kontu barri bat zuzedidu da

Errebaleko kalean,

Errebaleko kalean eta

andra gazteen artean

 

Zeloak gora zeloak beera

zeloan euren artean,

Ugartek orain aterako dau

saltsea bere gainean

 

Bikarioa dogoa legez

alegre eta librea,

andra guztiok beteren beste

a darabile maitea.

 

Amodioa zoro da beti

amoraduen artean,

Ugartek orain probatzen ditu

zeloak zertzuk direan

 

Barikua soila da legez

arik zapatu goizeko,

ordubietan presente dago

Bikarioaren aurrean.

 

Zeloegatik enojaduta

aserre zite zanean,

bere boltsearen eskatu jako

publiko kale batean.

 

Aek alanik iragoarren

Ugarte beti kalean,

Magdalentxori bentanarako

bidea galdu artean.

 

Falta eztitu adiskideak

Ugartek bere aldean,

Ibarrekoak egin ditue

bakeak aen artean

 

San Kristobalgo señaladuta

meriendia formatu

San Kristobalez akordatuta

Mirabailesen juntadu.

 

Aldatzetikan Bikarioa ta

Matxarirean Ugarte,

Ibarrekoak aldean ditu

bere laguntzat an bere

 

Etxean ondo giaduarren

ara orduko otzitu,

berotu baga meriendea jan

ezin leike ziertu

 

Sua da legez gauza bearra

aldean dabe ifini,

ango abarrak argi dakie

erri guztiti ageri

 

Mirabailesko Palazioak

obato dakiz kontuak,

ostera bere egingo dituz

bakotxak bere kantuak