Hasierako orrialdeaBideoakDoinutegiaArgazkiakPrentsaEuskal Herriko Trikitixa Elkartea

 

TRIKITI TESTUAK

alfabetoz

diskoak

AIA

«IZENBURURIK GABE»
HAINBAT
AIAKO UDALA, 2005

 

Aia, artzai bat bezela zaude

bera begira goiko menditik.

Gallur batean nun da erri bat

zu bezin txukun eta politik?

Gauez intz ederra zeru goitik

ipar-aizea itxas-aldetik

zorionaren arnas berriak

artzen dituzu nunaitik.

 

Nere bizitza guztian ezin

niteke aztu Aia'ko erriz,

eta dantari jarri-azten nau

bere izate kontsolagarriz;

erri aundia da bere neurriz

mendien sallez eta baserriz,

bertan bizi den jende guzia

euskaldun jatorra berriz.

 

Izketan asi naiz amets batek

bereganatzen ninduen gaian,

esan nai nuke urte batzuek

nola igaro nituen Aia'n;

ezagutu nun gazte-garaian

gaur dagon leku polit alaian;

aspalditxoan negon berari

bertso batzuk egin naian.

 

Pagoeta ta Andatz dituzu

aldemenetan zure mendiak;

oien gaņetik begiratzen du

berriz Ernio bikaiņ aundiak.

Gizon jatorrak, berdin andriak,

inguru ortan len zan jandiak,

azi zituen izkuntz eder au

maitatzen duten sendiak.

 

Izkuntza asko ikasteko're

batek gazterik ditu almenak;

da alegiņak garaian egin

alperrik dira geroko penak;

Aia'n jaio ta bertan daudenak

euskeraz ongi dakite denak;

erakusteko ama ta aita

izaten dira onenak.

 

Toki onean bizi dan batek

an bertan errex lezake etsi;

paradiso bat da zure ori

eta galtzera etzazu utzi.

Aia, etzaitez zu bera jetxi,

goien zaude ta goiari eutsi,

edertasuan erakutsiaz

Oriyo'ri ta Zarautz'i.

 

Itxas-aldetik begiratuta

zein liteke zu bezelakorik?

Edertasunak itxutzen du bat

nola ez dezun bestelakorik.

Nun da erri bat orrelakorik,

baserri eder geiagokorik,

Aia dan bezin txukunik eta

bista alaiagokorik?

 

Neguko otza iltzen danean

eguzkiaren berotasunez,

denak arritu oi dira zure

soro-zelaien edertasunez.

Beterik zaude umiltasunez,

poz eztiaren goxotasunez;

doai on oiek irixten dira

Jaunaren laguntasunez.

 

Aia, ez nuke nai iņundikan

zuri begiak betiko ixterik,

nola ez baitan maite dan ura

ez ikustea bezin tristerik.

Ortxe ibili nitzan gazterik,

etzendun egin ona besterik;

or pasatako urte on aiek

beiņere ez dauzkat azterik.

 

Hitzak eta doinua: Manuel Lasarte

 

Manuel Lasartek Aiari jarritako bertso sorta, doinua ere berak sortu zuen bertso sorta hontarako