Hasierako orrialdeaBideoakDoinutegiaArgazkiakPrentsaEuskal Herriko Trikitixa Elkartea

 

TRIKITI TESTUAK

alfabetoz

diskoak

GERNIKA

«AGUR INTXORTA MAITE, 1936-37 gudako kantuak»
JOSEBA TAPIA
GAZTELUPEKO HOTSAK, 2001

 

Milla ta bederatzireunetan

ogei ta amazazpia,

euskotarrentzat urte bellz illun,

triste ta negargarria,

auts biurturik utzi zutena

Gernika zoragarria,

eusko reliki maitatuenak

gordetzen zitun erria!

 

Apirilleko illarekin zan

ogei ta seigarrenean

aiņ juxtu ere peri eguna

astelen arratsaldean;

kale baserri millaka anai

gizatasun ederrean,

plaza inguruan arkitzen ziran

lengo oitura zarrean

 

Kanpantorreko ezkillak asi

ziran dinbili danbala,

goiko piztien motor burrunda

entzuna zan bereala;

emakume ta ume gaxoak

kurrixka zeriotela

eriotzari iges nairikan

nora jo etzekitela!

 

Bertsoz nork esan bonba txar aien

indar gaiztozko danbarra!

Osorik etzuten utzi beintzat

bizileku bat bakarra;

ta dana txetu zuten garaian

alde guzitik sugarra,

erru-gabeko gixaxoentzat

orra or azken ederra!

 

Bizi ziranak igesten zuten

sutegi zakar artatik

ta egazkiņak tiro ta tiro

eten gabe goietatik;

kristau gorputzak alde batetik

beso buruak bestetik,

odol gorrizko itxaso artan

etzan ikusten besterik.

 

Millatik gora izandu ziran

arnasa utzitakoak,

ez jakin zenbat txit zauriturik

eri gelditutakoak;

ta danetatik geien-geienak

andrezko ta umetxoak,

gerra txar ontan erru galantik

izango zuten gaxoak!

 

Puska dituzte mendi ta erri

apain eta maitekorrak

puska dituzte basetxe txuri

gure kabi on xamurrak,

ta zirtzildurik kaletan utzi

bai euskaldunen ezurrak

Alemanitik gu txikitzera

etorritako maltzurrak!

 

Basati gaizto odoltzaleak

atzerritikan ekartzen

tokirik zoragarrienari

txikituta su ematen;

auts egindako gure Gernika

antsika dago esaten

Franco ta bere laguntzalleak

zein biotz ona daukaten.

 

Ikusi zuten ainbat kristau on

odolustu zituztela

ikusi zuten berdin-gabeko

pekatua zeukatela;

ikusi zuten mundua kontra

jeikiko zitzaietela

eta orduan zabaldu zuten

gorriak egin zutela.

 

Ezta ez alperrikako izan

or ikusi dan odola

pentsa oraindik emaitz ederrak

ematekotan dagola;

eusko gogoa armez ta indarrez

ezin il leike iņola

Gernika erre ziguten baņa

zutik daukagu arbola.

 

Hitzak: Basarri. Euzko Deya, 1938-II-20

Musika: Herrikoia

Moldaketa: Joseba Tapia